Reglement

 

1. Generelle bestemmelser
1. Dette reglementet er en standardmal og definerer vilkårene, reglene og måten vi tilbyr tjenester på av Tjenesteleverandøren til Brukeren.
2. Vilkåren for å levere Tjenesten er å lese og godta reglementets bestemmelser. Reglementet gjelder fra 18 oktober 2018.
3. Definisjoner brukt i reglementet:
– Reglement – dette dokumentet,
– Nettsted / BILSOK – https://bilsok.com,
– Tjenesteleverandør – Marcin Ressel, e-post: post@bilsok.com,
– Tjenester – tjenester som leveres via nettstedet,
– Brukeren er personen som bruker nettstedet, ser på bilannonser,
– Individuell bruker – brukeren som bruker planen „Privat Selger”,
– Bedriftsbruker – brukeren som bruker planen Bilselger 50 eller Bilselger 100 med lisens til å selge biler, nye eller/og brukte,
– Individuell konto – brukerens konto til å administrere annonser, bruker planen „Privat Selger”,
– Bedriftskonto – brukerens konto til å administrere annonser, bruker planen „Bilselger 50” eller ”Bilselger 100”,
– Prisliste – Aktuelle priser på tjenester levert av BILSOK,
– Individuell brukerprofil – En del av nettstedet, som inneholder kontaktinformasjon og brukerens annonser,
– Bedriftsbrukerprofil – En del av nettstedet, som inneholder kontaktinformasjon, bedriftsbeskrivelse, brukerens annonser, kommentarer.

2. Registrering av konto
1. Registrering av konto er nødvendig. Registrering kan gjøres her: https://bilsok.com/loginregister/ eller direkte ved å velge plantype https://bilsok.com/pricing/
2. Individuell bruker – Skriv inn ditt navn, brukernavn, adresse, e-post, passord. Brukeren er pålagt å gi sine virkelige data.
3. Bedriftsbruker – Skriv inn navn, etternavn, brukernavn, adresse, e-post, passord, organisasjonsnummer. Brukeren er pålagt å gi sine virkelige data.
2. Hvis en individuell konto først ble opprettet av en bedriftsbruker, kan selgeren endre planen i de individuelle kontoinnstillingene ved å endre plan til Bilselger 50 eller Bilselger 100.
4. Det anbefales å oppgi firmanavn i brukernavnet.
5. URL adressen i den individuelle brukeren og bedriftsbrukeren inneholder brukernavnet fra registreringen.

3. Innlogging til konto
1. For å logge inn på nettstedet, bruk innloggings- / firmanavnet eller e-postadressen og passordet som ble oppgitt under registreringen.
2. Konto til Individuell Bruker
Privat selger kan endre kontoen og profilen sin etter å ha logget inn, laste inn bilde eller avatar som vil være synlig ved annonsen og på profilen og kan sette inn lenker til sine sosiale medier. Alle endringer vil bli lagret etter å ha skrevet inn passord og trykket på «lagre endringer».
Privat selger har mulighet til å endre fra gratis abonnament til betalt abonnement, da vil han bli Bedriftsbruker.
3. Konto til Bedriftsbruker
Bilselgeren etter innlogging har mulighet til å endre sin konto i profilen, laste inn bedriftens logo, bedriftsbeskrivelse, lisensnummeret for salg av nye og/eller brukte biler, åpningstider, kontaktinformasjon, lenke til nettsted, lenker til sosiale medier.Alle endringer vil bli lagret etter å ha skrevet inn passord og trykket på «lagre endringer».
Bedriftslogo må være i JPEG eller PNG format i 236x60px. Den kan ikke
inneholde annen informasjon enn selskapets logo. Nettstedadministrasjonen kan redigere logostørrelsen hvis den ikke holder til reglene. Nettstedadministrasjonen kan blokkere eller slette selskapets brukerkonto dersom lisensnummeret ikke er innført.

4. Omfang og typer tjenester som tilbys
1. Nettstedet BILSOK er ikke megler eller siden til salgsavtalen av kjøretøy og ser ikke innholdet i annonser.
2. BILSOK tilbyr tilgang til nettstedet og levering av digitalt innhold ved hjelp av det og bruk av tjenestene på de vilkårene som er i samsvar med reglementet og prislisten.
3. Gjennom tjenesten BILSOK er det presentert annonser og brukere har mulighet til å bruke Tjenestene under vilkårene i reglementet:
4. Individuell Bruker / Privat selger – Se på annonser, brukeren kan søke ved hjelp av søkemotoren annonser som oppfyller hans kriterier. Resultatene presenteres i form av en liste med mulighet for å sjekke detaljer, kontoadministrasjon, følge annonser, muligheten til å kommentere bilforhandlere. Individuell bruker kan publisere opptil 3 annonser i en periode på 30 dager med 25 bilder. Etter 30 dager vil publiserte annonser bli deaktivert, gratis aktivering av annonser på brukerens konto vil resultere i synligheten av annonsen på nettstedet i 30 dager.
5. Betalt tjeneste skjer når planen endres fra privat selger til Bilforhandler ved aktivering av Bilselger 50 eller Bilselger 100 plan.
6. Frem til 31. mai 2019 er det gratis bruk av planen Bilselger 50 og Bilselger 100. Fra 1. februar 2020 er det betalte planer i henhold til prislisten.

5. Legge til annonser
1. For å legge inn annonse må man klikke i øverst til høyre „LEGG INN ANNONSE”
2. Annonsen må være en salgsannonse og må inneholde modelltype, merke, informajon om kjøretøyet, adresse, bilder av kjøretøyet, beskrivelse, kontaktinformasjon, pris, hvis vilkårene ikke blir oppfylt så kan nettstedets administrator slette annonsen.
3. Annonsen kan inneholde link til youtube.com video og ekstra utstyr av kjøretøyet som er til salg.
4. Lenker til video som ikke gjelder kjøretøyet vil bli slettet av nettstedets administrator.
5. Brukeren forplikter seg til å passe på riktig bruk av språk, unngå banning, unngå lasting av lenker som ikke gjelder salget til annonsen som ikke er riktig med reglementet.
5. Bilder av bilen – kan ikke inneholde ramme, ekstra tekst som oppfordrer til å klikke på annonsen og andre grafiske tegn.
6. Privat selger eller bilforhandler kan når som helst bestemme om å redigere, slette annonsen og legge en ny annonse på samme plass. Hvis annonsen blir lagt inn på denne måten vil det ikke være noe ekstra betaling.

6. Betalt plassering av annonsen vil være tilgjengelig fra 1 februar 2020.
1. Brukeren kan få betalt plassering etter å ha logget inn på konto og aktivert betalt plassering i bestemt annonse.
2. Aktivering av betalt plassering må være betalt for hver annonse, det gjelder både den individuelle kontoen og bedriftskontoen.
3. Prisen for kjøp av betalt plassering finner du i prislisten.
4. Egenskaper til betalt plassering:
– Vil være synlig på hovedsiden – vises i rotasjon.
– Øverst på listen innen kategorier markert med grønt – vises i rotasjon Anonnsen er også synlig i nederste deler av listen som standard annonse.

7. Avtale
1. For å inngå en avtale må brukeren registrere seg på nettstedet BILSOK sånn som det er sagt i punkt 3.1 i reglementet.
2. I løpet av avtalen kan privatbrukeren aktivere betalt plassering og kan også aktivere Bilselger 50 og bilselger 100 plan.
3. I henhold til avtalen gir BILSOK nettsiden tilgjengeligheten av bruken av Betalt Tjenester, plan Bilselger 50 og Bilselger 100. Ingen bruk av disse Tjenester av brukeren til tross for påløpende betalinger når det ikke skyldes feil av Tjenesteleverandøren, men etter brukerens vilje er det brukerens fare og ansvar.
4. Bilforhandleren kan si opp avtalen når som helst. Eventuell betalt plan vil ikke bli tilbakebetalt. Det anbefales å bruke nettstedet frem til den aktiverte planen utløper.
5. En individuell bruker kan når som helst si opp avtalen.
6. Sletting av konto resulterer fjerning av alt materiale som var lagt til av Brukeren, i tilfelle en bilforhandler, vil alle kommentarer bli fjernet.
7. BILSOK har rett til å si opp avtalen som er i samsvar med loven og / eller i tilfelle brudd på reglementet av brukeren.

8. Betalinger – gjelder fra 1 februar 2020.

Plan Bilselger 50 og Bilselger 100 frem til 1 februar 2020 er gratis.
Betalt plassering av annonser til 1 februar 2020 er ikke aktivert – mulig at noen annonser får betalt plassering på grunn av tester. Fra 1 februar 2020 vil planene være til betaling som sagt i reglementet.

1. Oppgjørstid av abonnamentet begynner når bilforhandleren betaler. Oppgjørstiden varer 30 dager. Bilforhandleren foretar kjøpet ved hjelp av PayPal. Bilforhandleren betaler for en måned frem.
2.Abonnementet fornyes ikke automatisk. BILSOK gir beskjed via e-post om muligheten til å kjøpe et nytt abonnement en dag før utløpsdatoen.
3. Bilforhandleren kan redusere eller øke abonnamentet for neste oppgjørstid.
4. I løpet av varigheten av abonnamentet endring av abonnamentet resulterer ikke tilbakebetaling av forskjellen.
5. Ved utløp av oppgjørstiden og manglende kjøp av planen blir annonsene inaktive, planen blir gratis, etter å ha valgt planen Bilselger 50 eller Bilselger 100 blir den forrige planen og selgerens profil blir gjenopprettet.
6. Brukeren blir informert hver gang at tjenesten må bli betalt. Brukeren blir ikke informert hvis det er en kampanje i samsvar med reglementet.
7. Kjøp av tjenester blir gjort etter å ha logget inn ved hjelp av PayPal betalingssystem.
8. PayPal betalingssystem krever at du oppgir nødvendig informasjon om kortet. Bilsok lagrer ikke disse informasjonene.
9. Brukeren godtar å motta fakturaer elektronisk.

9. Prisliste

10. Rettigheter og forpliktelser til brukeren

1. Brukeren har rett til:
a. administrere sin konto,
b. bruke BILSOK nettside og tjenester i samsvar med reglementet,
c. stille spørsmår til teknisk support og/eller reklamasjon avdelingen,
d. si opp avtalen i samsvar med reglementet,
2. Brukeren forplikter seg til å:
a. bruke materialer, personopplysninger, materialer som han har full rett til å bruke,
b. sjekke på forhånd om brukeren oppfyller de tekniske kravene til bruk av nettstedet og / eller tjenestene,
c. ikke bruke nettstedet og / eller tjenestene på en måte som forstyrrer tjenestens funksjon,
d. ikke bruke nettstedet og / eller tjenestene på en måte som bryter loven,
e. ta vare på språklig korrekthet, unngå banning, ikke legg til hyperkoblinger til nettsteder hvis innholdet bryter bestemmelsene i reglementet,
f. bruk nettsiden og / eller tjenestene som beregnet, i samsvar med loven, i samsvar med reglementets bestemmelser og regler for sosial adferd. Det er forbudt å bruke tjenesten for å utføre terrorhandlinger, sabotasje eller andre kriminelle handlinger og foreta eventuelle brudd på loven, spesielt lasting av materiale støtende på noen personer eller krenke dems rettigheter, truende, fornærmelser, hatefullt mot mennesker og / eller dyr eller på noen måte være trakasserende, plassere materialer om pedofiler, for visualisering og / eller fremme en forbrytelse, spottende, støtende, krenkende eller kan krenke personlige rettigheter eller andre rettslig beskyttede personer legger materialet angreps, ydmykende og / eller voldlig, for å oppmuntre en forbrytelse. Det er forbudt å legge til reklame som ikke er lovlig (f.eks. Reklame er forbudt) eller å publisere annonser som ikke er relatert til tjenesten,
g. oppdatere materialer og / eller data, inkludert personlige data ved å gjøre endringer på kontoen din,
h. oppdatere materialer og / eller data for å få tilgang til kontoer til andre brukere som ikke administreres av brukeren (f.eks. ved å bryte passord),
i. genererer ikke en overdreven eller uforholdsmessig belastning på koblingene og infrastruktur på grunnlag av hvilken Tjenesten som er tilgjengelig,
j. holde sin passord i hemmelighet,
k. ikke gi tilgang til kontoen til andre brukere eller tredjeparter,
l. betale tjenesten.
2. Brukeren legger til egne materialer, som er synlige senere i annonsen. Tjenesteleverandøren fastsetter at kunngjøringer som inneholder materiale og / eller data som bryter reglementet, kan redigeres eller / og slettes etter at informasjonen om overtredelsen er registrert
3. Selgeren forplikter seg til å oppgi ekte informasjon i beskrivelsene og materialene som er lagt inn.
4. Brukerens rettigheter og forpliktelser kan ikke overføres til andre personer. Dette betyr at brukeren ikke kan gi / selge sin konto til en annen person.

11. Tjenesteleverandørens rettigheter og forpliktelser
1. Bilsok forstyrrer ikke noen brukerkonto og informasjonen som er samlet på den og / eller materialene som er lagt til, unntatt når brukeren ber om det eller reglementet brytes.
2. Tjenesteleverandøren har rett til:
a. informere brukere, via elektroniske midler, om nye funksjoner til nettstedet og / eller viktige varsler relatert til nettstedet,
b. spørre brukere om generell mening og om de er tilfredsstilt ved bruk av nettstedet og tjenestene,
c. undersøke om hvordan du bruker nettstedet, spesielt ved å samle inn anonym informasjon som gjør det mulig å forbedre det funksjonelle og tekniske (f.eks. skjermoppløsning, brukt nettleser, antall klikk på bestemte faner på nettsiden etc.)
d. etter egen anerkjennelse, endre egenskapene og funksjonene til tjenestene,
e. utnytte brukerens materialer lagt til i annonsen i lisensen gitt av brukeren,
f. benytte brukerens materialer til å utmerke nettstedet og / eller tjenestene, dvs. visning av nettstedet som inneholder disse materialene,
g. utmerke annonsen lagt til av brukeren i sosiale medier,
h. sperring av konto på vilkårene satt i reglementet,
i. sletting av konto på vilkårene satt i reglementet,
3. Tjenesteleverandøren forplikter seg til å gjøre sitt beste for å sikre at tjenesten leveres på en fast og ustanseling måte.
4. BILSOK forbeholder seg muligheten til utilgjengelighet av hele eller deler av nettstedet på grunn av tekniske årsaker, spesielt knyttet til gjennomføringer av endringene på nettstedet. Tjenesteleverandøren vil gjøre alt for å gjøre det utilgjengeligheten minst mulig forstyrrende for brukeren.
5. BILSOK har rett til å blokkere kontoen på grunn av brudd på betalingsplanen og / eller grov brudd av reglementet under varigheten av avtalen

12. Ansvar
1. Brukeren har fullt ansvar for sine handlinger og unnlatelser knyttet til bruken av nettstedet og / eller tjenestene.
2. Tjenesteleverandøren gjør sitt beste for sikre nettstedet og ytende tjenester før uønkelige bivirkninger oppstår. Tjenesteleverandører anbefaler brukere å:
a. anvendelse av programmer som beskytter enheten som er koblett til internett og som beskytter identiteten til personer som bruker nettet,
b. unngå bruk av nettstedet ved hjelp av offentlig nettverk (for eksempel offentlig WI-FI) samtlig usikret utstyr,
c. unngå lagring av brukernavn og passord i nettleseren,
d. ungå bruk av samme brukernavn som passord til kontoen.
3. tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for:
a. feil data gitt av brukeren,
b. ingen tilgang eller begrenset tilgang til nettverk av brukeren,
c. begrensninger og / eller feil bruk av programvare eller enheter som tilhører brukeren, som brukes til tjenestene,
d. skader og tapte fortjenester av brukeren som ble forårsaket av oppgitt passord til brukeren som følger på grunn av brukerens feil,
e. skader og tapte fortjenester av brukeren som ble forårsaket av feil bruk av nettstedet eller / og tjenestene som følger på grunn av brukerens feil,
f. skader og tapte fortjenester til brukeren som bryter loven eller bestemmelsen i reglementet og som tjenesteleverandøren blokkerte og / eller suspenderte kontoen og / eller modererte innholdet i anonnsen,
g. skader og tapte fordeler påført av brukeren som ble forårsaket av handliger og / eller feil av tredjeparter som ikke var relatert i avtalen, som tjenestelevarndøren ikke hadde noe innvirkning på,
h. betalinger som er gjort av en ekstern betalingssystem og måten den behandler data, inkludert personopplysninger via det eksterne betalingssystemet,
i. skader og tapte fortjenester påført av brukeren som formidlet personopplysninger i henhold til gjeldende lov til å forvandle dem,
j. lenker som henviser til tredjeparts nettsteder. Disse nettstedene tilhører og administreres av dems administratorer. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for tilgengeligheten og kvaliteten på disse nettsteder.
4. Brukeren på egen risiko og eget ansvar benytter nettsteder og tjenester av nettstedet.
5. Tjenesteleveranden har ingen innvirkning på hvordan brukeren administrerer sin konto og matarieler som han legger til eller realiserer anonnser.
6. det eksterne betalingssystemet Paypal.com er ansvarlig for å behandle og beskytte personopplysninger og annen informasjon som brukeren formidler for å foreta betalinger.
7. Tjenesteleverandøren ved mottak av offisiell melding eller mottak av pålitelig melding om dataene og / eller materialer med ulovlige karakter, det gjelder personopplysninger fra Brukeren, vil Tjenesteleverandøren kontakte brukeren for å klargjøre saken og handle i henhold til reglene i reglementet (endrer data, sletter eller blokkerer kontoen).
8. Tjenesteleverandøren er ansvarlig for skader forårsaket av ham, samtlig tapte fortjenester som oppstod av og / eller feilaktig utføring av avtalen på abonnamentet betalt av selskapet. Selskapet forplikter seg å ikke kreve høyre betalinng som overstiger verdien.
9. Nettstedet kan inneholde lenger som henviser til nettsider som administreres av tredjeparter. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten og kvaliteten på de nettsidene.

13 Reklamasjoner
1. Reklamasjon skal sendes inne 30 dager fra datoen av registrert feil (for eksempel dårlig virkning av Tjenesten) via e-epost til teknisk support post@bilsok.com.
I søknaden må det anngis:
– brukernavn,
– nøyaktig beskrivelse av avviket (inkludert tidspunkt og sted det forekom),
– eventuell anvisning på hvordan avviket vil bli løst,
– hvis reklamasjonen gjelder feil fakturanummer, ber vi om å sende fakturanummeret det gjelder.
2. Behandling av reklamasjonen bli behandlet så fort som mulig, innen 14 dager.
3. Dagen reklamasjonen blir mottatt er dagen reklamasjonen blir meldt inn.
4. Innsending av reklamasjonen påvirker ikke betalingene eller leverte tjenester.

14. Beskyttelse av personopplysninger
1. Brukeren oppgir personopplysninger frivillig og bevisst.
2. Brukerens personopplysninger er beskyttet og sikret mot tilgang fra uatoriserte personer. Tilgang til kontoen er kryptert.
3. Tjenesteleverandøren gjør sitt beste for å beskytte nettstedet mot eventuelle bivirkninger.
4. I tilfelle brukeren benytter nettstedet eller etter å ha logget inn på kontoen legger merke til at det ha skjedd endringer av grensesnittet, meldinger, ikoner, annen betalingssystem som han tidligere ikke har blitt informert om. Tjenesteleverandøren anbefaler å tak kontakt med teknisk support.
5. Brukeren har rett til innblikk av personopplysningene behandlet av Tjenesteleverandøren samtlig rett til å endre dem, slette dem når som helst.
6. Tjenesteleverandøren har retten til å dele personopplysnignene til brukeren og hans data til autoriserte enheter fra gjeldende lov (for eksempel Politiet).
7. Betalingsprosessen skjer utenfor nettstedet ved hjelp av PayPal betalingssystem.
8. Tjenesteleverandøren deler ikke personligdata til andre enheter som ikke er relatert i gjeldende lov.
9. Tjenesteleverandøren respekterer retten til brukernes personvern og anvender seg til personvernreglene.
10. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å lagre data til brukeren og annonsene som er lagt til av brukeren. Det er nødvendig til mulige fretidige krav eller forhold til loven. Tjenesteleverandøren er forpliktet til å håndhevne loven (for eksempel skatteloven).

15. Immaterielle rettigheter
1. Alle rettigheter til nettstedet tilhører tjenesteleverandøren.
2. Det er forbudt å bruke nettstedet og / eller tjenestene på en måte som bryter rettighetene til tjenesteleverandøren og / eller tredjeparter. Ved brudd på immaterielle rettigheter, vil Tjenesteverandøren treffe hensiktsmessige rettslige skritt rettet mot overtrederen.
3. Det er forbudt å distribuere elementer av nettstedet uten samtykke fra Tjenesteleverandøren.

16. Avsluttende bestemmelser
1. Tjenesteleverandøren gjør reglementet tilgjengeling før registrering og gjør reglementet tilgjengelig for lasting i PDF format. Reglementet kan også vises på andre måter ved individuell forespørsel hvis personen har problemer med å åpne eller lese reglementet. For å gjøre dette må du kontakte teknisk support.
2. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i reglementet. Hvert dokument er merket med en dato fra hvilken bestemmelsene gjelder
3. Brukeren skal bli informert om endring av vilkårene i avtalen minst 14 dager før endringene begynner. Tjenesteleverandøren sender en passende melding på e-post til brukeren. Ved endringer som vedrører betalinger hver ny reglement starter etter oppgjørstiden som er realisert under endringen av reglementet.
4. I det ovennevnte tilfelle har brukeren rett til å si opp avtalen til det nye reglementet begynner. Hvis brukeren ikke sier opp avtalen før det nye reglementet iverksettes anses det som det nye reglementet blir akseptert.